TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna nazaran, Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan hür bölgelerde üst yapıların kullanımının aktifleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da müddeti dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere müddet verilecek. Bu müddet sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek.

İhracatçı birliklerinin genel heyetlerince; iflas eden, ölen, ticareti terk eden yahut son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme artırımları terkin edilebilecek. Böylelikle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzeri mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sorunların önüne geçilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığınca belirlenen fiyatı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak. Böylelikle şirkete ek gelir sağlanarak daima güçlü bir finansal yapı içerisinde olması, kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılara daima ve faal formda hizmet verilmesi amaçlanıyor. 

TİM idare konseyi, TİM lideri ve dallar kurulunun asil üyeleri ortasından dört yıl için seçtiği üye sayısı 12’den 15’e, birinci toplantısında kendi üyeleri ortasından seçtiği başkanvekili sayısı 3’ten 5’e çıkarılacak.

İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İSTANBUL’DAKİ KİMİ HAZİNE TAŞINMAZLARI TİM’E TAHSİS EDİLECEK

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde bulunan ve Ticaret Bakanlığına tahsisli lakin TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş maksatlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvelki kullanımları için rastgele bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi basamakta olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek.

Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ait raporlamaların memleketler arası alanda geçerliliğini sağlamak emeliyle memleketler arası standartlarla uyumlu olacak biçimde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak.

Belli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve şuralar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olmak kuralıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak detaya ait düzenlemeler yapabilecek.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNA YÖNELİK DÜZENLEME

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanun’un kuruluş, misyon ve yetkilerini düzenleyen hususuna de yeni fıkra eklendi.

Buna nazaran, Türkiye’de helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti gönüllülük aslına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk kıymetlendirme alanlarına husus eserlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumunca yahut Helal Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili yahut çok taraflı karşılıklı tanıma muahedeleri kapsamında öteki ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zarurî olacak.

İhraç edilecek eserlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk kıymetlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine husus eser ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kanun kararlarına alışılmamış olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon kontrollerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk kıymetlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenlendi.

Buna nazaran, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanun’unun kuruluş, misyon ve yetkilerini düzenleyen unsuruna karşıt hareket edenlere ve ters olarak akredite olmaksızın helal uygunluk kıymetlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu İdare Konseyi tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu düzenleme kararlarına nazaran verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Metodu Kanunu kararlarına nazaran idari yargı yoluna başvurulabilecek. Bu düzenleme kanun teklifinin yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yorum yapın

bursa escort kocaeli escort izmit escort escort bursa ankara escort pendik escort tuzla escort
görükle escort bursa escort bayan bursa merkez escort bursa sınırsız escort bursa otele gelen escort
bursa escort kusadası escort davutlar escort gorukle bursa görükle escort bursa bayan escort tuzla escort
bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
bursa escort görükle escort casibom gaziantep escort porno izlegaziantep escortporno izle Bets10 jojobet casibom casibom jojobet casibom escort istanbul
kocaeli escort escort bayan yahya kaptan escort darıca escort gebze escort gölcük escort izmit escort kocaeli escort bayan izmit escort bayan izmit sınırsız escort izmit eve gelen escort izmit anal yapan escort izmit otele gelen escort
escort ankara
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort bursa escort görükle escort