AKP’li belediye Basketbol Federasyonu için İBB’yi devre dışı bıraktı

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, müdafaa şurasına takılan eski Abdi İpekçi Spor Salonu’nun imar planı sürecinde, inşaatı geciktirdiği gerekçesiyle İBB’yi devre dışı bıraktı. Belediye, Basketbol Federasyonu’nun ünitelerinin de yer alacağı yine yapılacak spor kompleksi için hazırladığı planı; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti. Bakanlık planı onayladı.

Zeytinburnu Belediyesi, “sur tecrit bandı yenileme alanı” içinde kalan yıkılan eski Abdi İpekçi Spor Salonu’nun da bulunduğu dev arazi için 2018 yılında plan değişikliği teklifi hazırladı. Parseller “kısmen turizm+ticaret, özel eğitim, kentsel ve bölgesel büyük spor alanı, park ve yeraltı otoparkı, genel otopark ve yol” olarak düzenlendi. Plan teklifi onay için İBB Meclisi’ne gönderildi. 2019 yılında plan değişikliği kimi düzeltmelerle uygun bulundu.

İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Şurası’nın 15 Eylül 2020 tarihli kararıyla ise plan uygun bulunmadı. Belge tekrar İBB Meclisi’ne geldi ve 17 Şubat 2022 tarihli oturumda ilçe belediyesine iade edildi. Plan süreci sürüncemede kaldı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi, plan değişikliğini Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinde yürütmeye karar verdi. Hazırladığı plan değişikliğini bakanlığa gönderdi. Ve belediyenin plan teklifi bakanlık tarafından onaylanarak 10 Haziran itibariyle itirazlar için askıya çıkarıldı.

İBB MEVCUT PLANLARLA UYUMSUZ BULDU

Planın açıklama raporunda yer alan bilgilere nazaran Zeytinburnu Belediyesi Basketbol Federasyonu’nun ünitelerinin de yer alacağı taşınmazda spor salonunun üretiminin gecikmemesi için yalnızca spor salonunun bulunduğu parsel için başka bir plan teklifi hazırladı. İBB Başkanlığı’na iletilen planların şimdi meclise gelmediği belirtildi. Bu etapta ilgili müdafaa konseyinin düzeltmeleriyle uygun bulunup onama prosedürünün devamı için İBB Başkanlığı’na iletilen yenileme avan projesinin, yapılaşma koşulları bakımından mevcut planlarla uyumsuz olduğu gerekçesiyle Nisan 2022’de Zeytinburnu Belediyesi’ne iade edildiği aktarıldı.

“DAHA FAZLA GECİKMEYE MAHAL VERİLMEMESİ İÇİN…”

Raporda; mevzuata nazaran onama prosedürü devam eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yok sayılarak mevcut plandaki yapılaşma kuralları baz alınarak kıymetlendirme yapıldığı ve iadesinin kamu faydasının yok sayılması ve insanların kullanımına sunulacak bir tesisin topluma kazandırılmasının geciktirilmesine neden olunduğu savunuldu.

İlgili kanunun “3 ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” kararı hatırlatılarak “Kamu kaynaklarının rantabl kullanılmasını hedefleyen plan kararlarını içeren Basketbol Federasyonu’nun ünitelerinin yer alacağı taşınmazda spor kompleksinin üretiminde daha fazla gecikmeye mahal verilmemesi için yalnızca ilgili parselde hazırlanan plan teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisine intikal ettirilmesi, aksi takdirde ilgili unsur uyarınca planlar mutlaklaşmış sayılacağından iş ve süreçlerin buna nazaran yürütüleceği konusunda talebimizle alakalı bir gelişme de olmamıştır” denildi.

Uygulamada gecikmeye mahal vermemek için plan değişikliğinin bakanlık üzerinde yürütülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

YÜKSEKLİK 26 METRE

Bakanlığı gönderilen plan teklifinde ileride oluşabilecek kurumlar ortası mülkiyet sorununu çözmek gayesiyle “kentsel ve bölgesel büyük spor alanı” işlevine “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” ve “park” alanı eklenmesi önerisi getirildi. Spor alanında emsal 1, yükseklik 26 metre, toplumsal ve kültürel tesis alanında yükseklik 3 kat olarak belirlendi.

Yorum yapın

bursa escort bursa merkez escort bursa ucuz escort
izmit escort kocaeli escort
istanbul escort bağcılar escort bahçelievler escort bursa escort görükle escort şişli escort mecidiyeköy escort bursa escort
etlik escort kızılay escort bayan eryaman escort bayan
bursa escort bursa merkez escort görükle escort bursa sınırsız escort görükle escort bayan bursa bayan escort beşiktaş escort halkalı escort bakırköy escort istanbul travesti escort